REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
REKISTERINPITÄJÄ
   Joskus
   2901520-6
   Vanha Veistämöntie 71
   67300 Kokkola
REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
    Osku Saunamäki, myynti@joskus.fi
REKISTERIN NIMI
    joskus.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
    Rekisterin käyttötarkoitus on joskus.fi -verkkokaupan asiakkaiden tilaus-, 
    toimitus- ja maksujärjestelyitä varten. 
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
    Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot; nimi, osoite, sähköpostiosoite, 
    puhelinnumero sekä tilaustiedot. 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
    Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Tietoihin on käyttöoikeus vain yrityksen palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai Eta:n ulkopuolelle.
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteri on suojattu salasanoin, palomuurein, sekä muilla teknisillä keinoilla. Ainoastaan rekisterinpitäjällä on pääsy luovutettuihin henkilötietoihin. Rekisterin tietoja käytetään vain siinä määrin, kuin se on työn suorittamisen kannalta välttämätöntä.